Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu
 

Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu vaja 12


Dani so vektorji
Določite komponenti x in y tako, da bo in .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič