Vektorji
 

Vektorji vaja 13


V prostoru je dan trikotnik z oglišči
  • Na minuto natančno izračunajte kot .


  • Na dve decimalni mesti natančno izračunajte dolžino težiščnice na stranico c.


  • Izračunajte ploščino trikotnika na dve decimalni mesti natančno.


  • Na dve decimalni mesti natančno izračunajte dolžino višine na stranico c.


  • Izračunajate polmer trikotniku očrtane krožnice.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič