Vektorji
 

Vektorji vaja 14


Dana sta vektorja


  • Izračunajte kot med vektorjema in , če je .


  • Poiščite vsa realna števila za katera sta in pravokotna.


  • Za katera realna števila je .


  • Za katero realno število je dolžina vektorja najmanjša? Kolikšna je ta najmanjša dolžina?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh