Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu
 

Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu vaja 34


V prostoru sta dani točki in ter vektor . Zapišite vektor s komponentami. Izračunajte dolžino vektorja in računsko dokažite, da sta vektorja in pravokotna.


 

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.