Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu
 

Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu vaja 33


Dana sta vektorja


Izračunajte:

  • njun skalarni produkt,

  • vektor ,

  • točno vrednost dolžine vektorja .


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh