Stehiometrija
 

Stehiometrija vaja 4


Litij in kisik se spajata v litijev oksid, ki se uporablja za izdelavo keramike. Kolikšna množina litijevega oksida nastane, če 20 mol litija reagira s kisikom? Urejena enačba reakcije je:


 

glavni avtor in urednik gradiva: Mojca Orel