Stehiometrija
 

Stehiometrija vaja 5


Izračunaj koliko žvepla potrebujemo, da nastane 25 g žveplovega dioksida? Reakcija se glasi: 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK