Stehiometrija
 

Stehiometrija vaja 6


Izračunaj, koliko litrov ogljikovega dioksida porabimo pri reakciji z 10 grami kalijevega superoksida . Reakcija, pri kateri nastane kalijev karbonat in kisik poteka pri 20 °C in 100 kPa.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK