Stehiometrija
 

Stehiometrija vaja 7


Izračunaj koliko molov ogljikovega dioksida nastane, če 5,5 gramov ogljikovega oksida reagira s kisikom! Kolikšen bi bil volumen ogljikovega dioksida pri 25 °C in 100 kPa?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK