Stehiometrija
 

Stehiometrija vaja 8


Izračunaj koliko gramov kalijevega hidrida nastane, če reagira 0,5 gramov kalija z vodikom? Enačba reakcije je: 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK