Stehiometrija
 

Stehiometrija vaja 9


Izračunaj koliko litrov amonijaka nastane, če dušik reagira s 5 grami vodika? Kemijska enačba se glasi:
Predpostavi, da je temperatura 25 °C in tlak 100 kPa.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK