Stehiometrija
 

Stehiometrija vaja 10


Izračunaj koliko litrov kisika se porabi pri popolnem gorenju 29,7 litrov etena. Pri računanju upoštevaj temperaturo 25 °C in tlak 100 kPa. Reakcija popolnega gorenja etena se glasi: 

glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK