Matura 2013, spomladanski rok, višji nivo
 

Matura 2013, spomladanski rok, višji nivo vaja 4


Dan je pokončni krožni stožec s polmerom osnovne ploskve 3 cm in višino 4 cm.


  • Izračunajte točno vrednost površine stožca.


  • Danemu stožcu včrtamo pravilno štiristrano piramido (osnovna ploskev piramide je včrtanaosnovni ploskvi stožca). Izračunajte prostornino te piramide.


  • Danemu stožcu očrtamo kroglo. Izračunajte njen polmer.


  • Dani stožec prerežemo z dvema med seboj pravokotnima ravninama, ki potekata skozi os stožca, tako da ga razdelita na štiri enake dele. Izračunajte površino enega dela. Rezultat naj bo točen. (Os stožca je premica, ki poteka skozi njegov vrh in središče osnovne ploskve.)


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej