Tangente in normale
 

Tangente in normale vaja 36


Izračunaj kot, pod katerim funkcija seka ordinatno os.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič