Tangente in normale
 

Tangente in normale vaja 35


Zapišite enačbe tangent na graf funkcije , ki gredo skozi točko .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič