Tangente in normale
 

Tangente in normale vaja 38


Določi a tako, da bo premica tangenta na graf funkcije .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič