Tangente in normale
 

Tangente in normale vaja 39


Enačbo tangente na graf funkcije v točki zapišite v vseh treh oblikah. V katerih točkah seka tangenta koordinatni osi?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič