Uporaba odvoda
 

Uporaba odvoda vaja 20


Zapišite enačbo tangente na graf funkcije v presečišču z ordinatno osjo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej