Uporaba odvoda
 

Uporaba odvoda vaja 21


Zapišite enačbo tangente na graf funkcije v presečišču z abscisno osjo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej