Tangente in normale
 

Tangente in normale vaja 52


Zapišite enačbo tangente na graf funkcije v presečišču z ordinatno osjo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej