Tangente in normale
 

Tangente in normale vaja 53


Zapišite enačbo tangente na graf funkcije v presečišču z abscisno osjo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej