Tangente in normale
 

Tangente in normale vaja 56


Dana je funkcija . Zapišite koordinate oglišča trikotnika, ki ga s koordinatnima osema oklepa tangenta na graf funkcije f v točki .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej