Tangente in normale
 

Tangente in normale vaja 57


V kateri točki grafa funkcije je tangenta na graf funkcije vzporedna premici ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej