Tangente in normale
 

Tangente in normale vaja 4


Zapišite enačbo tangtente na graf funkcije , ki je vzporedna simetrali sodih kvadrantov.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej