Tangente in normale
 

Tangente in normale vaja 3


Pod katerim kotom seka krivulja z enačbo abscisno os?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej