Tangente in normale
 

Tangente in normale vaja 16


Izračunajte presečišče in kot med krivuljema in .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej