Tangente in normale
 

Tangente in normale vaja 17


Izračunajte presečišče in kot med krivuljama:

 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej