Uporaba odvoda
 

Uporaba odvoda vaja 9


Katere tangente na graf funkcije imajo naklonski kot . Zapišite tudi njihova dotikališča.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič