Uporaba odvoda
 

Uporaba odvoda vaja 8


Za kateri a je je normala grafa funkcije z absciso x = - 1 vzporedna premici 2y - 3x + 5 = 0.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič