Tangente in normale
 

Tangente in normale vaja 42


Katere tangente na graf funkcije imajo naklonski kot . Zapišite tudi njihova dotikališča.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič