Tangente in normale
 

Tangente in normale vaja 41


Na funkcijo položi normalo, ki je vzporedna s premico . Izračunaj presečišče normale in funkcije ter zapiši enačbo normale.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič