Tangente in normale
 

Tangente in normale vaja 11


Na sliki je graf funkcije .
  • Izračunajte koordinati stacionarne točke funkcije .Rezultat naj bo točen.


  • Izračunajte ploščino lika, ki ga oklepajo graf funkcije, koordinatni osi in premica .


  • Izračunajte kot med grafom funkcije in osjo .


  • Dokažite, da se premica in graf funkcije sekata v točki z absciso .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh