Tangente in normale
 

Tangente in normale vaja 12


Zapišite enačbi tistih dveh tangent na graf funkcije , ki sta vzporedni premici .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh