Tangente in normale
 

Tangente in normale vaja 34


Določi kot pod katerim funkcija seka abscisno os.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janez Mihelčič