Zaporedja
 

Zaporedja vaja 9


Izračunaj za katera realna števila so izrazi zaporedni členi geometrijskega zaporedja.


 

glavni avtor in urednik gradiva: IZTOK PRAČEK