Zaporedja
 

Zaporedja vaja 3


Kaj lahko poveš o naraščanju ali padanju in omejenosti zaporedja ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: IZTOK PRAČEK