Zaporedja
 

Zaporedja vaja 4


V aritmetičnem zaporedju je prvi člen 1, deseti pa -26.


  • Zapiši splošni člen tega zaporedja.

  • Izračunaj 15. člen tega zaporedja.

  • Izračunaj vsoto prvih desetih členov.


 

glavni avtor in urednik gradiva: IZTOK PRAČEK