Zaporedja
 

Zaporedja vaja 5


Ali je v danem aritmetičnem zaporedju člen z vrednostjo ?


 

glavni avtor in urednik gradiva: IZTOK PRAČEK