Zaporedja
 

Zaporedja vaja 6


Izračunaj, koliko začetnih členov aritmetičnega zaporedja moramo sešteti, da dobimo vsoto .


 

glavni avtor in urednik gradiva: IZTOK PRAČEK