Zaporedja
 

Zaporedja vaja 7


Določi tako, da bo zaporedje aritmetično. Zapiši prve tri člene tega zaporedja.


 

glavni avtor in urednik gradiva: IZTOK PRAČEK