Zaporedja
 

Zaporedja vaja 8


Zapiši splošni člen geometrijskega zaporedja, če je in .


 

glavni avtor in urednik gradiva: IZTOK PRAČEK