Matura 2013, spomladanski rok, višji nivo
 

Matura 2013, spomladanski rok, višji nivo vaja 2


Dana je funkcija . Nalogo rešite brez uporabe računala.


  • Zapišite definicijsko območje in narišite graf funkcije f.


  • Izračunajte tangens kota med grafom funkcije f in premico v presečišču s pozitivno absciso.


  • Natančno izračunajte ploščino lika, ki ga oklepajo graf funkcije f ter premice:


  • Poiščite tiste točke na grafu funkcije f, ki so od vodoravne asimptote te funkcije oddaljene za .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej