Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Estrenje je reakcija, pri kateri iz alkohola in kisline nastane ester. Reakcija je kondenzacijska, ker se pri postopku iz novonastale molekule odcepi voda. Pri sami reakciji uporabimo katalizator, ki je običajno žveplova (VI) kislina.


Slika 1: Pri estrenju se združita molekula karboksilne kisline in alkohola, pri čemer potrebujemo kislo okolje. Iz sistema se izloči voda.Ko se združita kislina in alkohol, dobimo tipično strukturo estrov:


Slika 2: Estrska skupina je sestavljena iz ogljikovega atoma na katerega se veže en kisik z dvojno vezjo, drugi pa z enojno.Poglejmo si na praktičnem primeru nastanek estra.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nastanek cikličnih estrov - laktonovV primeru, da sta na ogljikovodikovi verigi prisotni tako karboksilna (COOH) kot hidroksilna skupina (OH), lahko pride do estrenja znotraj molekule. Hidroksikisline molekule se v tem primeru ciklizirajo in tvorijo ciklične estre - laktone.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Nastanek estrov iz kislinskih halidovEstri lahko nastanejo pri reakciji med alkoholom in alkanoil halidom. Tip reakcije spada med nukleofilne adicije s sledečo eliminacijo. Poglejmo si na praktičnem primeru to reakcijo.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK