Formule v preglednicah fb
 

Formule v preglednicah
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


V celico preglednice lahko vpišemo:

 • podatek, ki se ne spreminja (število, besedilo, datum, čas),

 • formulo, ki izračuna vrednosti matematičnih izrazov,

 • funkcijo, ki izračuna vrednost določenega zaporedja matematičnih operacij.


V tem gradivu se bomo osredotočili na drugo točko, to je na vnos formule.


Struktura formuleFormula se v preglednici začne z znakom = (enačaj). Sledi mu izraz, ki je sestavljen iz podatkov in matematičnih operatorjev, ki delujejo nad njimi.


S pomočjo formul izvajamo različne računske ali logične operacije. V formuli lahko uporabimo naslednje elemente:

 • številske vrednosti (števila, datume, čas),

 • besedila,

 • sklici na celice,

 • operatorje,

 • imena celic ali področja celic,

 • funkcije.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


OperatorjiOperatorji določajo, katere operacije se izvajajo nad podatki. Ločimo naslednje vrste operatorjev:Vrstni red izvajanja operacijZa vnos daljših in zahtevnejših formul uporabljamo oklepaje.


Sicer pa veljajo matematična pravila o vrstnem redu izvajanja operacij:

 • najprej se izvede potenciranje,

 • nato množenje in deljenje,

 • nato seštevanje in odštevanje,

 • sledi združevanje besedil,

 • in nazadnje so primerjave.

Vrstni red operacij lahko nazorno opišemo s sliko:
Vnos formuleFormulo vnesemo takole:

 • postavimo se v celico, v kateri bomo računali,

 • natipkamo enačaj (znak =),

 • sestavimo izraz z vnosom vrednosti, sklice na celice, računskih operatorjev oziroma funkcij,

 • vnos potrdimo s tipko ENTER.


V formulo tipkamo vrednosti; sklicev na celice pa ne tipkamo, ampak celice označujemo z miško. Formula se med samim vnosom izpisuje v celici in hkrati v vnosni vrstici. Rezultat formule pa se pokaže šele po potrditvi vnosa.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Osnovne računske operacijeZa osnovne matematične operacije seštevanja, odštevanja, množenja in deljenja, uporabljamo aritmetične operatorje.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Potence in koreni Potenca je sestavljena iz:


Potenco v preglednici zapišemo z osnovo potence, znakom ^ (strešica) in eksponentom potence:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Korenjenje je nekoliko zahtevnejše, saj od nas zahteva, da izraz zapišemo kot potenco z racionalnim eksponentom.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Združevanje besedilRezultat združevanja besedil je besedilni podatek. Lahko pa združujemo tudi številski podatek s sklicem na celico ali ime celice. V formuli uporabimo operator za združevanje parametrov &.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Logične primerjaveZ logičnimi primerjavami primerjamo dva podatkta. Rezultat logične primerjave je lahko le:

 • je res;

 • ni res.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ingrid Kragelj