Večkotnik in pravilni n-kotnik
 

Geometrija v ravnini - osnovni pojmi
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


V tem poglavju bomo spoznali osnovne pojme geometrije v ravnini. Za boljše razumevanje najprej definirajmo splošen pojem geometrija:


Geometríja je znanstvena disciplina matematike, ki se ukvarja s prostorskimi značilnostmi teles in njihovimi medsebojnimi odnosi.Nam najbolj znan prostor je trirazsežni oziroma tridimenzionalni (s kratico 3D) prostor, ki je tudi naše življenjsko okolje. Določajo ga tri razsežnosti, dolžina, širina in višina.


V trirazsežnem prostoru se nahajajo geometrijska telesa, ki se prav tako raztezajo v treh dimenzijah. Sem spadajo praktično vsi predmeti, ki jih poznamo iz vsakdanjega življenja. Lastnosti geometrijskih teles preučuje matematična panoga stereometrija in bo obravnavana v posebnem poglavju, Geometrija v prostoru.


Geometrija v ravnini pa se osredotoči le na dve dimenziji, dolžino in širino:


Geometrija v ravnini oz. planimetríja je matematična panoga, ki preučuje lastnosti geometrijskih likov v ravnini.


Ravnina je ravna ploskev v trirazsežnem prostoru. Ima le dve dimenziji, dolžino in širino.


Geometrijski lik je strnjena množica točk, ki se nahaja v ravnini in je omejena s sklenjeno krivuljo ali lomljeno črto.Pred obravnavo geometrijskih likov si najprej oglejmo temeljne pojme geometrije v ravnini, med katere spadajo:Posebno poglavje pa je namenjeno tudi vzporednosti in pravokotnosti, ki veljata za temeljni relaciji med geometrijskimi elementi, tako v ravnini kot tudi v prostoru.
glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.