Naklonski kot premice in kot med dvema premicama
 

Naklonski kot premice in kot med dvema premicama
Mateja Radkovič, avtor/ica gradiva, nudi inštrukcije matematike v naslednjih krajih: Celje, Črnomelj, Koper, Ljubljana, Maribor, Metlika, Novo mesto.


Smerni koeficient premice v povezavi z naklonskim kotom premiceIz teorije linearne funkcije se spomnimo, da je naklonski kot premice določen s smernim koeficientom k, ki je enak diferenčnemu kvocientu:
Po definiciji je tangens kota enak:
iz spodnje skice pa razberemo, da je to razmerje enako:
Lahko sklepamo:


Smerni koeficient premice je enak tangensu kota , ki ga premica oklepa z x osjo.

Naklonski kot premice
Kot med dvema premicamaDa bi lahko izračunali kot med premicama, si najprej poglejmo skico:


Kot med dvema premicamaVemo, da je vsota notranjih kotov v trikotniku enaka .
Vedno računamo ostri kot med dvema premicama, zato uporabljamo absolutno vrednost izraza:


Formula za izračun kota med dvema premicama:
Iz enačbe lahko hitro ugotovimo:


  • Vzporednost dveh premic


    Vemo, da sta premici vzporedni, ko imata enak smerni koeficient:
    Iz enačbe sledi, da je oziroma . Kar je rezultat, ki smo ga za dve vzporedni premici pričakovali.


  • Pravokotnost dveh premic


    Premici sta pravokotni, ko za smerna koeficienta velja:
    Iz enačbe sledi, da je , kar velja, ko je . Kar je rezultat, ki smo ga za dve pravokotni premici pričakovali.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.