Množenje vektorja s številom
 

Množenje vektorja s številom vaja 29


Naj bo točka E razpolovišče daljice BC, točka F pa razpolovišče daljice CD tetraedra ABCD. Z vektorji in izrazite vektor


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh