Množenje vektorja s številom
 

Množenje vektorja s številom vaja 30


V trikotniku ABC, točka D razpolavlja stranico AC in točka E razpolavlja stranico BC. Z vektorjema pokažite, da srednjica DE meri polovico dolžine AB.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh