Množenje vektorja s številom
 

Množenje vektorja s številom vaja 31


S pomočjo vektorjev, pokažite, da je srednjica trapeza vzporedna osnovnicama.


 

glavni avtor in urednik gradiva: janja čeh