Izračunajte prostornino kocke, če njena površina meri .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar